Nuohous

Nuohous tapahtuu yhdistyksen toimesta keskitetysti 3 vuoden välein. Nuohosmaksu peritään viljelijältä. Nuohouksesta ilmoitetaan etukäteen. Viljelijän tulee varata nuohoojalle tikapuut katolle kiipeämistä varten. Nuohous on lain mukaan tehtävä säännöllisesti, vaikka tulisijaa ei käytettäisi.