Yleistä

Siirtolapuutarhat ovat kulttuurisesti ja maisemallisesti arvokkaita kohteita. Ne tuovat ihmisille iloa ja virkistystä sekä säilyttävät ja edistävät siirtolapuutarha-aatetta nykypäivään sovellettuna.

Tämän Tietopankin tarkoitus on kertoa siirtolapuutarha-alueestamme, sen toiminnasta, koota sovittuja velvollisuuksia, oikeuksia ja käytäntöjä sekä opastaa ystävällisessä siirtolapuutarhahengessä. Sovittujen asioiden noudattaminen luo viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä edistää naapurisopua.