Palsta ja mökit

Mökkien rakennus- ja korjaustöitä säädellään rakennusohjeella. Siitä ilmenee milloin työhön tarvitsee anoa lupaa. Rakennusohjeessa kerrotaan myös, mitä rakenteita palstalle saa sijoittaa.

Suunnitellusta rakentamisesta ja mökkien rakennemuutoksista tulee ilmoittaa yhdistyksen rakennusvastaavalle.

Palstat tulee pitää siistinä eikä palstan kasvillisuus saa levitä naapuripalstalle tai varjostaa naapuripalstaa. 

Palstaa sivuavan tien hoito kuuluu viljelijälle.  Tie pidetään rikkaruohottomana ja tien reuna siistinä.  Palstojen välissä oleva tie jakaantuu puoliksi reunapalstojen kesken. Alueen reunoilla olevien palstojen viljelijät hoitavat tien ojaan asti.

Palstaa reunustavan nurmikkokaistan leveys on 75 cm ja alueen ulkoreunoilla 75–100 cm. Tämä kaista on yhdistyksen aluetta ja oma palsta alkaa vasta tämän sisäpuolelta.  Kaistan ulkoreunan voi tarkistaa palstojen kulmissa olevien merkkitolppien mukaan.

Palstojen välinen raja-alue on n. 60 cm levyinen (vanha ilmaus = kaksi saappaanmittaa). Tämän ns. palokäytävän tarkoituksena on turvata esteetön pääsy palstojen väliin mm. hätätilanteissa.  Naapuripalstat voivat halutessaan sopia, että rajalle istutetaan esim. pensasaita. Tällöin tulee huolehtia, että aidan molemmin puolin on liikkumatilaa.  Näiden väliaitojan korkeudesta naapurukset voivat sopia keskenään.  Tietä sivuavan pensasaidan enimmäiskorkeus on 160 cm ja puurakenteisen aidan 80 cm.

 Palstalle ei suositella istutettavaksi luonnonpuita, koska ne kasvavat suuriksi ja saattavat näin haitata naapuripalstojen viljelyksiä sekä varjostamisen että ravinteiden kulutuksen kautta. Puiden ohjeellinen enimmäiskorkeus on mökin harjan korkeus. Viljelijän tulee huolehtia, ettei palstan reunan kasvillisuus leviä naapurin puolelle tai aiheuta naapurille muuta haittaa.