Ryhmäpuutarhan hallinto

YLEISET KOKOUKSET

Niihaman ryhmäpuutarhassa järjestetään vuosittain kolme varsinaista kokousta.  Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaan keväällä huhtikuun loppuun mennessä.  Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä edellisen vuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio. 

Syyskokous pidetään yleensä viljelykauden päättyessä syyskuun lopussa. Silloin valitaan puheenjohtaja ja hallitus. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi kerrallaan.

Viljelijä voi saada asian yleisen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yleistä kokousta.

Vakiintuneen käytännön mukaan on kesällä viljelykauden aikana pidetty kesäkokous. Silloin kokoonnutaan keskustelemaan ajankohtaisista teemoista, mutta ei tehdä virallisia päätöksiä.

 HALLITUS

 Hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja kolme hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallitus kokoontuu yleensä 2–4 viikon välein ympäri vuoden. Viljelijöiden toivotaan olevan aloitteellisia hallitukseen päin tärkeäksi kokemissaan kysymyksissä.  On hyvä kuitenkin muistaa, että puheenjohtajalla ja muilla hallituksen jäsenillä on oma palsta hoidettavanaan ja tarvetta myös vapaa-aikaan ja rentoutumiseen. Sen vuoksi virallisemmat asiat olisi hyvä hoitaa esim.  sähköpostilla tai puhelimella päiväsaikaan ja välttää niiden ottamista esiin esim. saunassa tai juhlissa.