Talkoot

Tämä odottaa vielä tekstiä

Siirtolapuutarha-aatteeseen kuuluu olennaisesti talkoot. Talkoilla hoidetut työt ja tehtävät pitävät maksut kohtuullisina. Samalla talkoissa tutustut uusiin ihmisiin, saat ystäviä, opit uusia asioita ja nautit talkootarjoilusta isoissa talkoissa.

Talkoovelvollisuus on 10h/mökki/kausi. Sitä ei voi korvata rahalla.

Talkoita voi tehdä:

1.     Saapumalla Kartanolle maanantaisin klo 18, jolloin jaetaan ja tehdään alueen kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä tehtäviä isännän ja talkootiimin ohjeilla.

2.     Tekemällä yhdistyksen toimintaan liittyviä tehtäviä/töitä, joista on sovittu isännän/talkootiimin/hallituksen kanssa. Ehdottaa voi myös itse sopivia töitä.

3.     Osallistumalla täsmätalkoisiin, joista ilmoitetaan erikseen. Esim. kevät- ja syystalkoot, rakennus-, maalaus-, haketustalkoot.

Jokaiseen mökkiin jaetaan talkookortti. Viljelijä kirjaa itse kaikki työt talkookorttiin. Kortti palautetaan kauden lopussa.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä, jos talkootöiden tekemisessä on hankaluutta. Neuvotaan ja neuvotellaan.

 

·       Talkootöiden luettelointi

 

·       Talkootyöt otsikoidaan ja laitetaan näkyville Kartanon kuistin ilmoitustaululle, josta tulee talkooilmoitustaulu. Sieltä näkee, mitä töitä on tarjolla ja voi varata töitä. Myös Tietolaaria käytetään tarvittaessa, mutta selkeyden vuoksi talkoot sijoitetaan nyt omalle taululleen. Jäsensivuille tulee myös luettelo töistä, mutta sen listan kautta töitä ei voi (vielä?) varata. Maanantaitalkoot jatkuvat kevättalkoiden jälkeen.

 

1.     Kertaluontoiset työt: esim. yksivuotisten kukkaistutusten hankinta alueelle, makkaranpaisto tapahtumissa, huoltomaalaus, sähkömittareiden lukeminen, lentopallo- ja tenniskenttien kunnostus keväällä, juhlat ja tapahtumat.

2.     Toistuvat työt: esim. nurmikon hoito ja leikkaus, kukkapenkkien hoito, haketus, teiden ja ojanpientareiden hoito ja kitkentä, ekovessan hoito ja huussien ”laappiminen”, saunapuiden sahaus, pilkkominen ja pinoaminen, saunan lämmitys, kahvion pitäminen, vieraslajien kitkentä, kirjaston hoito.

3.     Täsmätalkoot: ilmoitetaan erikseen esim. kevät- ja syystalkoot, haketus, rakentaminen ja korjaus, maalaus, leivonta. Huussien siivousvuoro jatkuu kiertävänä.

 

 

·       Tänä vuonna(2023) otetaan käyttöön talkookortti. Jokaiseen mökkiin jaetaan kortti, johon tulee palstan numero, talkoovelvollisuus, palautuspäivä ja -aika. Viljelijä huolehtii itse merkinnät talkookorttiin.

·       Isännän ympärille kootaan talkootiimiä. Tiimi jakaa keskenään talkoihin liittyviä töitä esim. töiden jakaminen maanantaitalkoissa, täsmätalkoiden (haketus, maalaus yms.) suunnittelu, talkoista ilmoittaminen (Kartanon ilmoitustaulu, Tietolaari, jäsensivut, WhatsApp) Keittiötiimiä kootaan erikseen. Puhelinrinkiä mietitään viljelijöiden avuksi. Talkootiimiin voi ilmoittautua Antti-isännälle p. +358 50 0797598 tai ilmoitustaulun listaan.

 

 

PvmTyöTunnit PvmTyöTunnit
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Yhteensä

  

Yhteensä

 
PvmTyö Tunnit
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

Yhteensä

 

TALKOOKORTTI

 

Palsta nro.