Vesi ja jätevesi

VESI

 Alueelle johdetaan ns. kesävesi Näsijärvestä. Vesi avataan yöpakkasten mentyä toukokuussa ja suljetaan syyskuun lopulla.  Veden avaamisesta ja sulkemisesta ilmoitetaan ilmoitustaululla, jäsensivuilla sekä muissa tiedotuskanavissa.  Syksyllä vesijohtojärjestelmän tyhjentämisen yhteydessä vesihanat jätetään auki talven ajaksi, jotta putkisto ilmastoituu kunnolla. Keväällä on huolehdittava, että hanat suljetaan ajoissa ennen veden laskemista verkkoon. On suositeltavaa olla paikalla veden katkaisemisen ja kytkemisen aikana, jotta mahdolliset häiriöt havaitaan ajoissa.

 Vesijohtoverkoston vesi on siis järvivettä, joka soveltuu kasteluun, peseytymiseen ja tiskaamiseen, mutta ei juomavedeksi. Juomavesi haetaan alueella sijaitsevista kaivoista. Kaivojen vesi tutkitaan aina viljelykauden alussa ja tutkimustuloksista ilmoitetaan ilmoitustauluilla.

 Alueen vesijohtoverkosto on vanha ja vuosittain esiintyy putkirikkoja.  Yhdistyksen vastuulla on teiden alla kulkevien runkoputkien huolto ja korjaus. Palstan rajalta palstalle menevät putket ovat viljelijän vastuulla.  Putkirikkojen tapahtuessa on kaivamis- ja korjausapua yleensä saatavilla.

 JÄTEVESI

 Alueella ei ole viemäröintiä. Mökkien jätevedet ohjataan palstoilla sijaitseviin imeytyskaivoihin.  Jätevesi imeytyy siis alueen maaperään ja tästä syystä viljelijöiden tulee käyttää peseytymisessä ja tiskauksessa mahdollisimman ympäristöystävällisiä pesuaineita.  Imeytyskaivot tyhjennetään kolmen vuoden välein, jolloin niihin tulee lisätä puhdasta hiekkaa. Ohjeet annetaan tyhjennyksen yhteydessä.

 Kartanon jätevesikaivo tyhjennetään useita kertoja kaudessa keittiössä ja vessoissa syntyvien jätevesien takia.  Myös rantasaunan (iso sauna) pesuvedet ohjataan imeytyskaivoon. Pikkusaunalla (uimapukusaunalla) pesuaineiden käyttö on kielletty.