Puutarhajätteen käsittely

PUUTARHAJÄTTEEN KÄSITTELY

 

Siirtolapuutarhan hoitoon sopii hyvin periaate: kasviperäinen jäte, joka syntyy omalla palstalla, käytetään omalla palstalla.  Tämä tarkoittaa sitä, että puutarhajäte kompostoidaan ja käytetään katteeksi.

 

Puutarhajäte voidaan kompostoida joko suljetussa kompostiastiassa tai kehikossa tai aumassa. Kompostoituminen tapahtuu tehokkaimmin, kun erilaiset jätteet kompostoidaan kerroksittain ja huolehditaan massan riittävästä ilmastoitumisesta ja kosteudesta. Kompostoinnista on lisäohjeita toisaalla tässä oppaassa ja jäsensivujen ohjeissa.

Kasvien maanpäälliset osat on hyvä silputa pienemmäksi. Rikkaruohojen juuria on hyvä säilyttää mustassa muovisäkissä niiden elinvoimaisuuden sammuttamiseksi ennen kompostiin laittoa. Kitkeminen on hyvä tehdä ennen rikkakasvien siementen muodostumista, koska siemenet säilyvät itämiskykyisinä kompostissa, jonka lämpötila ei nouse korkeaksi. Myös nurmikonleikkausjäte soveltuu kompostoitavaksi. Karkeamman aineen kerrokset nurmikkosilpun väliin ovat tarpeen. Nurmikkosilppu on myös hyvää kate- ja lannoitusainetta.

Risut ja oksat suositellaan haketettavaksi. Oksahake on erinomaista kateainetta sekä seosainetta kompostiin. Hakettamisesta on lisäohjeistusta tässä tietopankissa. Yhdistys on vuosittain osallistunut PIrkanmaan jätehuoltoyhdistyksen järjestämään risunkeräykseen. Tämä tapahtuu varhain keväällä ja siitä annetaan vuosittain ohjeet ja aikataulu. Pieni osa risuista on myös saatu hävitetyksi juhannuskokossa.

Kasvijätettä voi viedä yhteiskompostiin, joka sijaitsee Piepenpolun päässä. Kompostiauma pyritään pitämään kohtuullisen korkeana, joten puutarhajäte on hyvä viskoa kasan päälle.

Yhteiskompostiin saa viedä ainoastaan puutarhajätettä.  Sinne ei saa viedä ruuantähteitä eikä omenia tai muita hedelmiä, jotta se ei houkuttele haittaeläimiä.  Myöskään vieraslajien kuten lupiini ja jättipalsamin kukintoja ei saa laittaa yhteiskompostiin siementen kehityttyä.

Palstalta kaivetut turpeet ja muu maa-aines voidaan viedä saunojen vasemmalla puolella metsikössä sijaitsevalle maa-aineksen keräyspaikalle. Sinne ei saa viedä muita jätteitä kuten muovia, puutavaraa yms.