Vieraskasvilajien ja kotiloiden torjunta

Ryhmäpuutarhan alueella esiintyy ainakin viittä vierasperäistä kasvilajia, jotka eivät kuulu Suomen luontoon. Nämä ovat komealupiini, jättipalsami, japanintatar, jättiputki ja kurtturuusu. Eri lajien esiintymiä on kartoitettu ja alueesta on laadittu kartta, johon lajien esiintymät yhteisillä alueilla on merkitty. 

 Yhdistys toivoo, että mahdollisimman moni viljelijä valitsisi kartalta sopivan vaikka ihan pienenkin alueen, jonka vieraslajin torjunnasta hän sitoutuu huolehtimaan.  Tämä torjunta koskee lähinnä lupiinia ja jättipalsamia, joiden esiintymiä alueella on eniten.  Torjuntaohjeet julkaistaan yhdistyksen tiedotuskamavilla ajankohtaisesti. Vieraslajin torjuntatyö luetaan yhteisötyöksi. Isompia esiintymiä sekä jättiputken, japanintataren ja kurtturuusun kasvua hillitään yhteisillä talkoilla. 

 Mikäli epäilet että omalla palstallasi kasvaa jotain vieraskasvilajia, voit ottaa yhteyttä ympäristötoimikunnan jäseniin, jolloin saat apua torjuntasuunnitelman tekoon. Ympäristötoimikunnan jäseniltä voi myös kysellä opastusta vieraskasvilajien tunnistamisesta.

 Vieraslajien torjunnalla varmistetaan luonnon monimuotoisuutta ja pidetään huolta ympäristöstä.

Vastuulliseen viljelyyn liittyy myös se, etteivät vieraskasvilajit pääse leviämään ryhmäpuutrahan alueelta ympäristöön.

Kaikkien kasvinsuojeluaineiden, torjunta-aineiden ja myrkkyjen käyttö ryhmäpuutarhan alueella on kielletty.

KOTILOIDEN TORJUNTA

 Ryhmäpuutarhan alueella esiintyy paikoittain lehtokotiloita.  Se on kiusallinen nilviäinen joka lisääntyy hyvin nopeasti ja aiheuttaa vahinkoa kasveille syömällä niihin reikiä. Lehtokotilo pitää kosteudesta ja hoitamattomista kasvillisuusalueista.

Viljelijöitä kehotetaan keräämään pois kaikki havaitut lehtokotilot oman palstan lisäksi myös yleisiltä alueilta. Yleisille alueille on sijoitettu kanistereita ja purkkeja, joihin kotilot pudotetaan.  On tärkeää sulkea astia tämän jälkeen. Astiat tyhjennetään säännöllisesti.  Tarkempia ohjeita kotiloiden torjunnasta on jäsensivuilla ohjeet-osiossa.

 Toistaiseksi Niihamassa ei ole havaittu espanjansiruetanaa, joka on lehtokotiloa pahempi tuholainen.  Jotta se ei Niihamaan leviäisikään, on tärkeää, ettei alueelle siirretä kasveja alueilta, joissa lajia tiedetään esiintyvän.